نوشته‌ها

رنگ کوره ای خودرو

پخش رنگ کوره ای خودرو

,
رنگ کوره ای خودرو ، با توجه به آلاینده های موجود در هوا و دیگر عوامل تأثیرگذار از مواد مرغوب و باکیفیت تهیه شده است و پخش آن به صورت بسته بندی یا فله ای انجام می شود.آلاینده های موجود در هوا بسیار زیاد بوده و می تواند به راحتی بر خودرو تأثی…