نوشته‌ها

صادرات اسپری رنگ گل نقش

صادرات اسپری رنگ گل نقش از ایران

,
تولید اسپری رنگ با هدف تسریع در رنگ آمیزی و صرفه جویی در زمان انجام گرفت. ایده وسیله ای برای پاشش رنگ یا محلول های دیگر یا همان اسپری رنگ توسط جوان خلاق نروژی ب