نوشته‌ها

عرضه کننده چسب سیلیکون رازی

شرکت عرضه کننده چسب سیلیکون رازی

,
چسب سیلیکونی پلیمرهایی هستند که بر اساس یک زنجیره اولیه سیلیکون و کراس اتصال دهنده ها و یک کاتالیزور انجام شده اند، عملکرد این ماده درزگیری و باند شدن است. برخی